Bilder på oblatasken


Kamrater till de omkomna skänkte en oblatask till kyrkan i Östad som tack för att det ringdes själaringning när det blev känt att olyckan inträffat.

Texten på oblatasken: Sex amerikanska krigsmän Tinnett Bullock, Robert Buchanan, Donald Johnston, Thomas Campbell, Kenneth North och Oakley Jackson Ragland störtade i ofredens år 1944 den 20 oktober med ett bombplan vid Östad. Kamrater hugfäste deras minne med denna gåva till Östads kyrka år 1945.Copyright alla sju bilderna: © Daniel Castor

Längst upp på sidan