Bilder på monumentet

Texten på stenen:
Här omkommo
den 20 oktober 1944
sex flygare från
Amerikas Förenta Stater
De föllo
för sitt fosterland
för frihet och rätt
i andra världskriget
Texten på stenen:
Captain Truett K. Bullock
Captain Thomas C. Campbell
Lieutenant James Buchanan
Sergeant Donald J. Johnston
Sergeant Oakley J. Ragland
Corporal Earl K. Nore


Början av den ~225 meter långa stigen som leder från parkeringsplatsen till monumentet


Parkingsplatsen


En ladugård som syns från parkeringen, den är ~17 meter lång, att jämföra med planet som var 20 meter långt och mätte 33.5 meter mellan vingspetsarna

Copyright alla nio bilderna: © Stefan Knutsson

Längst upp på sidan