Natten till 20:e oktober 1944 störtade ett amerikanskt kurirplan vid Anten. Samtliga sex besättningsmän dog på den plats där det idag står ett minnesmonument.
Längst upp på sidan