Haverirapporten


Detta är amerikanska flygvapnets haverirapport.

Öppna som pdf-dokument.

Längst upp på sidan