Sergeant Jim Johnston
Radio operator

Captain Truett Bullock
Pilot

Sergeant Oakley Ragland
Radio operator

Corporal Earl Nore
Engineer

Lieutenant Paul Buchanan
Copilot

Captain Colin Campbell
Navigator

Längst upp på sidan