Ceremoni 20 Oktober 2009


På 65-årsdagen av flygolyckan hölls en minnesceremoni vid monumentet. Mer än 80 personer, däribland representanter för de organisationer som hjälpte till på olycksnatten, såsom Hemvärnet, Polisen och Räddningstjänsten, hade samlats för att hedra de sex flygarna som störtade här natten till den 20:e oktober 1944.


Medlemmar ur Skepplanda hemvärns- och kulturförening tågade i täten in till monumentet.


Musikkåren Kamraterna spelade en inledningsmarch, psalmen "Klippa, du som brast" och Flygvapnets paradmarsch under ceremonin och avslutade med det Amerikanska taptot.


Siv Persson och Magnus Löwenstein tände sex ljus för de omkomna.


Karl Allmenröder lade ner en krans med de amerikanska färgerna rött, blått och vitt på övre halvan och de svenska blått och gult på den undre.


Stefan Knutsson läste upp ett brev från Mary Johnston, änka efter Jim Johnston. I brevet tackade hon alla som kommit för att hedra hennes man och hans fem kamrater.


Elver Jonsson, ordförande i Alingsås kommunfullmäktige, höll ett tal.


Kyrkoherde Lennart Johnsson från Östad talade också, och avslutade med att läsa ur psalmen "Klippa, du som brast" som musikkåren Kamraterna spelade strax innan.


En minnesceremoni hölls även i Lewistown, Pennsylvania, där bland andra Mary Johnston, änka efter Jim Johnston, deltog.


Deltagare vid ceremonin i USA: Jill Haubrick, Jim Tunall, Denise Boonie, Rhonda Walters, Mary Johnston och Janet Walker.

Copyright foton: © Jonna Freidlitz, Katarina Knutsson, Denise Boonie

Längst upp på sidan