Making for Sweden, Case 219


Kl 01.20 den 20:e Oktober 1944 störtade en C-87 nära Antens kapell (Alingsås) i västra Sverige. Vraket fattade eld och besättningen på sex man omkom. Flygplanet var på ett kuriruppdrag från Leuchars (Skottland) till Bromma flygplats (Stockholm). Lasten var ett antal oljetunnor för underhåll av amerikanska flygplan internerade i Sverige.

Utredningen, som gjordes av Luftfartsverket efter kraschen, kom fram till att anledningen till kraschen var ett navigationsfel som ledde till sammanstötningen med marken. Radiooperatören hade väldigt lite erfararenhet, ett faktum som också bidrog till den dödliga kraschen. B.O.A.C. var ansvariga för väderlekstjänsterna för både brittiska och amerikanska kurirflyg till Sverige. Denna natt rapporterades dimmigt väder och Bromma var stängt efter kl 20.30 den 19:e oktober. Alla landingar fick göras i Göteborg, där dimma och dålig sikt också kunde förväntas. Trots detta rapporterade B.O.A.C. N18618:s start från Skottland kl 20.35 och uppgav att framkomsten till Bromma skulle bli runt kl 23.00.

Flygplanet flög den nordliga rutten över Norge och tog en första radiokontakt med Bromma kl 22.26, och angav då uppskattad landningstid till kl 23.10. Fyra minuter senare ändrades detta till kl 23.23. Eftersom Bromma var stängt på grund av låg dimma, beordrades flygplanet att fortsätta via Bromma och Bjurvik till Göteborg. Radiooperatören på NC18618 bekräftade detta och angav att den beräknade ankomsttiden till Torslanda (Göteborg) var kl 00.30.

Man misstänker att både piloten och navigatören misstog sig på ljusen från Alingsås och trodde att det var Göteborg. Det skulle kunna förklara varför flygplanet sjönk ned från 1500 meter ner till 150 meter när det träffade marken.

De sex döda männen identifierades och begravdes i Malmö 1 november 1944. Ännu idag ligger två av dem (Campbell och Ragland) fortfarande i Malmö, de andra fyra kropparna grävdes upp i maj 1948 och flyttades från Sverige.

Författare: Bo Widfeldt och Rolph Wegmann.
Den engelska versionen av denna text kan du också hitta i deras bok "Making for Sweden, part 2", ISBN 1-871187-37-0.

Längst upp på sidan